ERP

Enterprise Resource Planning

One of the ERP systems we propose is “NETSIS” and “LOGO” systems

Read more

MOBIS

Mobile Information Services

Təkmilləşən texnologiya ilə hüdudları məcbur edən, müştərinin ehtiyaclarına və istəklərinə hər an cavab verə biləcək bir texnoloji infrastrukturaya malik olan MOBİS, korporativ və fərdi müştəri ehtiyaclarına xidmət göstərir və həllər hazırlayır.

Read more

Human resources

HRM 360 (Human Resources System)

Human Resources is one of those departments which need attention in formation and application of it. Because This department involves almost in all internal and external procedures of company.

Read more

Infrastructure solutions

Network infrastructure

Şirkətimiz İKT infrastrukturunun yaradılması, dəstəklənməsi və inkişafına yönəlik xidmətlər təklif edir.

Read more

ICT consulting

İKT Konsaltinq xidməti göstərən şirkətimiz informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının mövcud istifadəsinin səmərəliliyini müəyyən etməklə müştərilərimizə düzgün yollar və həllər təklif edir. Mütəxəssislərimiz tərəfindən biznes proseslərinin təkmilləşməsi və avtomatlaşdırılması üsulları seçilərək həm texniki həm də maliyyə resursları hesablanılaraq layihə təqdim edilir. Layihələrin ilkin texniki şərtnamələrin hazırlanması, qiymətləndirilməsi, həyata keçirilməsinə nəzarət və idarə olunması kimi işlərin görülməsinə tam zəmanət verilir.